• Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi 

    07.09 – Zebranie organizacyjne klasy 4-8– zapoznanie z organizacją roku szkolnego,

    zapoznanie z dokumentami wewnątrzszkolnymi

    08.09 – Zebranie organizacyjne klasy 0-3– zapoznanie z organizacją roku szkolnego,

    zapoznanie z dokumentami wewnątrzszkolnymi

    26.10. – drzwi otwarte

    14.12. – drzwi otwarte

    01.02. – wywiadówki klasy 4-8, podsumowanie I półrocza

    02.02. – wywiadówki klasy 0-3, podsumowanie I półrocza

    05.04. – drzwi otwarte

    24.05. – zebranie podsumowujące rok szkolny – klasy 4-8

    25.05. – zebranie podsumowujące rok szkolny – klasy 0-3