• WOLONTARIAT W SZKOLE- plan pracy na rok szkolny 2020/2021

   Szkoła Podstawowa im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

   1. Wielka Zbiórka Książek (08 IX – 11 X 2020 r.)- organizator: Fundacja Zaczytani.org. Cel: przekazanie książek do placówek medycznych w całej Polsce. Zbiórka: książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000. roku.
   2. Akcja Pluszowego Misia (II połowa IX – 25 XI 2020 r.)- organizator: Fundacja Mam Marzenie. Cel: przekazanie nowych pluszowych maskotek dla mały pacjentów oddziałów szpitalnych   m. in.: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi. Zbiórka: pluszowe maskotki                      i artykuły szkolne.
   3. Zbiórka pustych opakowań po klejach Amos (rok szkolny 2020/2021)- organizator: firma Amos. Cel: wsparcie programu dożywiania dzieci Polskiej Akcji Humanitarnej (Pajacyk). Zbiórka: puste opakowania po klejach.
   4. Zbiórka plastikowych nakrętek (rok szkolny 2020/2021)- organizator: SP w Baborowie. Cel: zbiórka nakrętek na cel charytatywny (dla konkretnego dziecka). Zbiórka: nakrętki.
   5. Góra Grosza (XI/XII 2020)- organizator: Towarzystwo Nasz Dom. Cel: pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Zbiórka: bilon.
   6. Zbiórka dla „Przytuliska u Wandy” w Przyborówku (X 2020 r.)- organizator: SP w Baborowie. Cel: pomoc zwierzętom przebywającym w schronisku. Zbiórka: karmy, art. przemysłowych.
   7. Kolorowe kredki- organizator: SP w Zagościńcu. Cel: zbiórka kredek dla dzieci w szpitalach, sprzedaż biżuterii z kredek. Zbiórka: kredki (nowe, używane).
   8. Marzycielska Poczta (III/IV 2021 r.)- organizator: Fundacja Dobry Uczynek. Cel: wysyłanie tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski. Zbiórka: listy.
   9. Kredki dla Afryki- organizator: Fundacja ASANTE. Cel: zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci uczących się w afrykańskich szkołach. Zbiórka: przybory szkolne :kredki, farby, długopisy, ołówki, zeszyty, nożyczki, kleje, linijki, ekierki, liczydła, kred, gumek, temperówek (przybory mogą być używane pod warunkiem, że są w dobrym stanie).
   10. Opieka nad grobem patrona szkoły (rok szkolny 2020/2021)- organizator: SP w Baborowie. Cel: szerzenie pamięci o patronie szkoły, dbanie o godny wygląd grobu.

   Wyżej wymienione akcje charytatywne są zaplanowanymi działaniami na cały rok szkolny 2020/2021. W przypadku pojawienia się innych, ciekawych inicjatyw istnieje możliwość ujęcia ich w haromonogramie działań szkoły.

   koordynator wolontariatu

   mgr Marta Galus