• SPÓJRZ INACZEJ

        • Program „Spójrz inaczej” realizowany będzie w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W I półroczu realizowane będą zajęcia wśród uczniów I etapu edukacyjnego natomiast w II półroczu program realizowany będzie wśród uczniów klas starszych. Program ten jest programem profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanym na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci. Wspiera także nabywanie umiejętności psychospołecznych. Zajęcia służą  rozwijaniu poczucia własnej wartości poprzez obserwowanie własnej niepowtarzalności i doświadczanie akceptacji. Dzieci uczą się rozpoznawania i  rozumienia swoich uczuć. Dostrzegają swoje mocne i słabe strony, a także nabywają umiejętność komunikowania własnych potrzeb.

          Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności, które pozwolą dzieciom radzić sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia w rozwiązywaniu trudności, których dostarczają im sytuacje dnia codziennego. Przeżywanie trudności i konfliktów stanowi naturalne zjawisko w kontaktach między ludźmi. Konflikty i problemy we wzajemnych relacjach są nieuniknione choćby dlatego, że wszyscy różnimy się między sobą, że mamy odmienne potrzeby i zainteresowania, że różnią nas nasze myśli, emocje i nasze zachowania w tych samych sytuacjach. Proponowane zajęcia umożliwiają dzieciom wspólne poszukiwanie sposobów radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach