• INFORMACJE

    • SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI (SKO)?

     Szkolna Kasa Oszczędności to program edukacji finansowej dla uczniów szkół podstawowych. Głównym zadaniem działalności jest edukacja ekonomiczna, poprzez wzbudzenie wśród uczniów potrzeby oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi i społecznymi.

     Uczniowie biorą udział w zbiórkach związanych z pozyskiwaniem funduszy,
     w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz środowiska i szkoły. Uczestniczą
     w konkursach związanych z SKO ucząc się w ten sposób gospodarowania pieniędzmi, wytrwałości i systematyczności  w gromadzeniu środków finansowych.

     Prowadzona jest kronika, w której udokumentowane są wszystkie wydarzenia
     z działalności SKO. Co roku bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie " SKO
     w SGB" dot. upowszechniania wiedzy z zakresu edukacji finansowej, systematycznego oszczędzania oraz działań promujących oszczędzanie. Każdego roku przybywa w naszej szkole coraz więcej uczniów oszczędzających w SKO.


     Patronat nad Szkolną Kasą Oszczędności sprawuje Bank Spółdzielczy Duszniki Odział w Szamotułach  poprzez udzielanie pomocy w zorganizowaniu
     i prowadzeniu SKO, uczestniczy w akcjach o znaczeniu społeczno-gospodarczym
     i środowiskowym, bierze udział w imprezach szkolnych o tematyce związanej
     z działalnością Banku oraz jest Fundatorem nagród.