•  

     

     

     

    PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

    rok szkolny 2022/2023

    przedmiot

    plik do pobrania

    Język polski

     

    Język angielski

     

    Język niemiecki

     

    Muzyka

     

    Plastyka

     

    Historia

     

    Wiedza o społeczeństwie

     

    Przyroda

     

    Geografia

     

    Biologia

     

    Chemia

     

    Fizyka

     

    Matematyka

     

    Informatyka

     

    Technika

     

    Wychowanie fizyczne

     

    Edukacja dla bezpieczeństwa

     

    Religia

     

    Edukacja wczesnoszkolna