• Pracownicy Szkoły Podstawowej im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie.

    Rok szkolny 2021/2022

    Dyrektor: mgr Justyna Białasik

    mgr Karolina Andrzejewska - nauczyciel współorganizujący kształcenie, świetlica, basen

    mgr Anna Bartkowiak  – religia, technika, świetlica

    mgr Mateusz Basiński – wychowanie fizyczne

    mgr Justyna Białasik  – wychowanie fizyczne

    mgr Maria Chojnacka – pedagog szkolny

    mgr Weronika Chudziak – edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna

    mgr Natalia Czekała – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

    mgr Renata Dziamska - biologia

    mgr Marta Galus – edukacja przedszkolna, doradztwo zawodowe

    mgr Daria Głąb  – nauczyciel współorganizujący kształcenie, świetlica

    mgr Daria Nowak - nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja przedszkolna

    mgr Olga Mańczak  - nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopedia

    mgr Małgorzata Iżewska – wychowanie do życia w rodzinie, świetlica

    mgr inż. Elżbieta Kaszkowiak Elżbieta – matematyka, informatyka

    mgr Mariola Klockiewicz - język polski, wiedza o społeczeństwie, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

    mgr Krystyna Konopacka-Izydor – geografia, świetlica

    mgr Magdalena Księżniakiewicz - nauczyciel współorganizujący kształcenie, matematyka, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

    mgr Katarzyna Kudrej-Śniegocka – edukacja dla bezpieczeństwa

    mgr Magdalena Luck - logopedia

    mgr Dawid Łuczak - nauczyciel współorganizujący kształcenie, rehabilitacja ruchowa

    mgr Magdalena Miga – edukacja przedszkolna

    mgr Hanna Nadborska – język polski, świetlica

    mgr Kamila Urbaniak – język angielski

    mgr Elżbieta Urbańska-Halamska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

    mgr Edyta Pociecha - fizyka

    mgr Agnieszka Ratajczyk - historia

    mgr Anna Skotarczak – Basińska - język niemiecki

    mgr Maria Sroczyńska – plastyka, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

    mgr Andrzej Warguła - muzyka

    mgr Izabela Welter - biblioteka

    mgr Agnieszka Wiśniewska – chemia, przyroda

    mgr Hanna Wojciechowska – zajęcia rewalidacyjne

     

    Pracownicy administracji

    Barbara Ostrowska – sekretarz

    Pracownicy obsługi

    Lidia Jujeczka – sprzątaczka

    Agnieszka Gręda – sprzątaczka

    Magdalena Kabat – pomoc nauczyciela  w przedszkolu

    Mariusz Krzyżaniak - woźny