• Dyrektor szkoły

    mgr Justyna Białasik

    Spotkanie z dyrektorem

    • W dowolnym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

    Kontakt z dyrektorem:

    telefon stacjonarny 61 29 14 301

    telefon komórkowy 500 208 690

    e-mail: szkola.baborowo@op.pl

    za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus