• Pedagog szkolny

    mgr Maria Chojnacka

    Pedagog przyjmuje w gabinecie na piętrze (wejście do przedszkola)

    Godziny pracy pedagoga:

    • poniedziałek 8.00 - 12.00
    • wtorek 11.00 – 13.00
    • czwartek 12.00 - 16.00

    Rodziców zapraszam w  czwartki.

    INFORMACJE DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

    • Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
    • Szkoła współpracuje z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach z siedzibą przy ulicy  Bolesława Chrobrego 8b,  64–500 Szamotuły
     tel. 664 064 138, strona poradni: www.poradnia-szamotuly.pl
    • Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    • Dodatkowo wsparcie oferuje również poradnia on-line: „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. 

    POLECANE LINKI:


    Telefon Zaufania: https://116111.pl/