• INFORMACJE

    • PEDAGOG INFORMUJE

      W październiku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla naszego ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Najnowsze badania wskazują, że problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają także coraz większą liczbę nastolatków i młodych ludzi. W odniesieniu do najnowszych badań oraz uwzględniając kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2023/24 w sposób szczególny będziemy zwracać uwagę na działania profilaktyczne wzmacniające sferę psychiczną uczniów. W Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły uwzględniono promocję zdrowia w tym zdrowia psychicznego, realizując programy profilaktyczne wzmacniające sferę psychiczną uczniów:

      „ Spójrz inaczej”, „ Godzina dla Młodych Głów”, „Nawigacja w każdą pogodę”