• Kreatywna matematyka – innowacje matematyczne.

     Wybrane zadania z projektu ogólnopolskiego Kreatywna Matematyka.

     Realizacja II półrocze roku szkolnego 2023/2024

     Cele projektu:

     Głównym celem szkolnej innowacji opartej na Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kreatywna Matematyka” jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej w zakresie geometrii i wsparcie informatyki w zakresie kodowania.

     Cele szczegółowe:

     • Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych i informatycznych,

     • Rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia w realizacji działań,

     • Zwrócenie uwagi na występowanie i stosowanie matematyki w życiu codziennym,

     • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,

     • Usystematyzowanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej,

     • Aktywizacja i integracja grupy,

     • Kształtowanie samooceny ucznia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

     Zadania skierowane są dla uczniów klas 7 i 8.:

     • Geometria ukryta w zabawie.

      • Ślimak Teodorosa


      

      •  

       Bryły

     • Matematyczne kodowanie.

     Zadania będą realizowane na lekcjach matematyki, informatyki i w domu.

     Metody i formy nauczania są dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

     Metody pracy: 

     • podająca (pogadanka, opis, wyjaśnienie),

     • eksponujące (pokaz, prezentacja),

     • praktyczna (zadania innowacyjne).

     Formy pracy:

     • indywidualna,

     • grupowa,

     • zespołowa.

      

     Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kreatywna Matematyka”-

     realizacja oddział przedszkolny P0 „Zerówka”

      

     Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka” jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

     Cele szczegółowe:

     Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych,

     Sensoryczna nauka matematyki,

     Rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia w realizacji działań,

     Zwrócenie uwagi na występowanie i stosowanie matematyki w życiu codziennym,

     Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,

     Usystematyzowanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej,

     Aktywizacja i integracja grupy,

     Kształtowanie samooceny ucznia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

      

     Uczestnicy:

     Projekt skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie całego kraju, w tym również do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.