• Rada Rodziców

   • Skład reprezentacji RR:

    Małgorzata Nowak - przewodnicząca

    Aneta Piotrowska - skarbnik

    Ilona Jakubowska - sekretarz

    Na rok szkolny 2020/2021 ustalono składkę na Komitet Rodzicielski wysokości:

    50 zł za pierwsze dziecko

    10 zł za każde kolejne dziecko

    Pieniądze prosimy wpłacać na konto bankowe RR:

    41 9072 0002 3004 0408 9865 0001

    W tytule: Imię i nazwisko dzieci oraz klasa.

    (Można też dokonać wpłaty w sekretariacie szkoły.)

    Wszelkie informacje i zapytania, prosimy przesyłać na adres mailowy:

    RR.Baborowo@gmail.com

    lub na naszą stronę na fb Rada Rodziców Baborowo