• PRZEWODNICZĄCA - Magdalena Cygan

     Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ - Marzena Grzesiak

     SKARBNIK - Aneta Piotrowska

     Wpłat na komitet rodzicielski dokonywać można na konto bankowe RR:

     41 9072 0002 3004 0408 9865 0001

     Ustalona wysokość składki na rok szkolny 2021/2022 to 60 zł na pierwsze i 20 zł na kolejne dziecko – jest to składka dobrowolna i może być niższa niż zaproponowana bądź też płacona w ratach – każde wspracie jest ważne!