• Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu promującego

    Światowy Dzień Oszczędzania, który obchodzimy 31 października.

    Celem święta jest promowanie idei oszczędzania.

    Cel:

    - Kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz świadomego planowania.

    Regulamin:

    -dowolna technika plastyczna;

    -format A4 lub A3;

    -każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną własnoręcznie wykonana pracę;

    -dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne;

    -każdy plakat należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą;

    -pracę należy oddać opiekunowi SKO

    -termin trwania konkursu od 04.10.2021 - 13.10.2021r.

                                                           

    • Konkurs plastyczno-techniczny "Moneta SKO"

      

     Cel:

     -propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO

     -rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych

     Regulamin

     - wykonana moneta musi mieć kształt koła

     -wartość nominału do wyboru -rewers

     -napis SKO - awers

     -wielkość: średnica 14 cm

     -technika wykonania pracy: dowolna

     -termin oddania pracy: 23 września 2021r. u opiekuna SKO

     -prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VIII

     -prace należy oddać osobiście

     Wyniki Konkursu plastyczno-techniczny "Moneta SKO"

     Z przyjemnością informuję, że konkurs "Moneta SKO" został rozstrzygnięty.  Jury miało bardzo trudne zadanie. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac. Wszyscy wykazali się kreatywnością.  Wyniki przedstawiają się następująco:

     Uczniowie klas I-III

     I miejsce: Agata K., Bartosz M.

     II miejsce: Wojciech K., Olga P.

     III miejsce: Tadeusz D., Tymoteusz N.

     Uczniowie klas IV-VIII

     I miejsce: Małgorzata B., Maciej K.

     II miejsce: Jolanta N.

     III miejsce: Zofia P., Julia M.

     Wyróżnienia:

     Miłosz J., Jakub N., Jan Sz., Ignacy N., Inez W., Maria S., Krzysztof W.

     Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję.

   •