• REGULAMIN BIBLIOTEKI

    • REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
     IM.PPŁK. MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO
     W BABOROWIE

     1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
     2. Każdy czytelnik, który będzie korzystał ze zbiorów biblioteki szkolnej, zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem Biblioteki Szkoły Podstawowej im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie.
     3. Czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem szkoły, jednak może on  ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. wraz ze zmianą planu lekcji, harmonogramu dowozów, itp.
     4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
     5. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 2 książki. Czas wypożyczenia książek nie powinien przekroczyć 3 tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczonej książki jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
     6. Zwracana książki oddajemy bibliotekarzowi w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
     7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan książki i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
     8. Wypożyczający odpowiada materialnie za zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych zbiorów.
     9. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
     10. Wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne powinny być zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed zakończeniem roku  szkolnego.

     REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19

     1. Odwiedzający bibliotekę powinni wchodzić z osłoniętym nosem i ustami.

     2. Uczniowie nie mają wolnego dostępu do książek na półkach. Należy stanąć w wyznaczonym miejscu przed biurkiem znajdującym się przy wejściu do biblioteki i zaczekać na podejście pani bibliotekarki .

     2. Przed podejściem do biblioteki czytelnik powinien zdezynfekować dłonie.

     3 . Osoby chcące skorzystać z zasobów bibliotecznych czekają w kolejce z zachowaniem bezpiecznych odstępów .

     4.Czytelnicy powinni przyjść z przygotowana listą książek, które chcieliby wypożyczyć.

     5. Zwracane książki, po okazaniu bibliotekarzowi, należy odkładać do wyznaczonego pudła. Odizolowane książki wyłączone są z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.

     6. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

     PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZGUBIENIA, USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA PODRĘCZNIKA WYPOZYCZONEGO  Z BIBIOTEKI SZKOLNEJ

     1. Stan oddawanych podręczników ocenia wychowawca wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem lub Dyrektorem Szkoły.
     2. Odbierający sprawdzają czy podręcznik jest kompletny, estetyczny i decydują czy nadaje się do wypożyczenia kolejnemu uczniowi.
     3. W przypadku stwierdzenia braku podręcznika, uszkodzeń lub zniszczeń, które eliminują podręcznik do dalszego wypożyczania informują Rodziców o konieczności zakupu nowego egzemplarza lub zwrotu kosztu podręcznika.