•      Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Jest formą zabawy i odprężenia, umożliwia regenerację sił fizycznych, psychicznych oraz podnosi sprawność  ruchową.

     Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu, a muzyka dodaje specjalnego wyrazu  tym ruchom. Dziecko poruszając się zgodnie z nakazami muzyki odczuwa ją bardziej aktywnie i łatwiej rozumie jej charakter. Duża swoboda  ruchu podskoki, bieg, chód, muzyka  działają na wyobraźnię dziecka , dostarczają dodatkowych bodźców i przeżyć emocjonalnych..
          Wspólnym celem zabaw i tańców przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenia karności i odpowiedzialności.
          Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia rytmiczno – taneczne pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów.

     Głównym celem takich spotkań jest stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej- odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej.

     Zajęcia rozwijają zdolności i umiejętności muzyczne, wdrażają do świadomego opanowania całego aparatu ruchowego, kształtują estetykę ruchu oraz rozwijają zamiłowanie do muzykowania.

             Program obejmuje dwa etapy edukacyjne: klasy I-III i IV- VIII szkoły podstawowej.