• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      

     1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych              1 września 2020 r.


     2. Zimowa przerwa świąteczna                                                  23 – 31 grudnia 2020 r.


     3. Ferie zimowe                                                                             5 – 28 lutego 2021 r.


     4. Wiosenna przerwa świąteczna                                               01 – 06 kwietnia 2021 r.


     5. Egzamin ósmoklasisty                                                             25 – 27 maja 2021 r.


     6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych             25 czerwca 2021 r.


     7. Ferie letnie                                                                               26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.