Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2018/2019

L.p

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin realizacji

Podpis rodzica

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - język polski - klasa 4-8

Hanna Nadborska

Piątek

Godz. 14.55 - 15.40

 

2.

Zajęcia sportowe –

klasa 4-8

Justyna Białasik

Środa

Godz. 14.10-15.10

 

3.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka - klasa 1-3

Weronika Chudziak

Czwartek

godz. 11.25 - 12.10

 

4.

SKS - klasa 1 - 4

Mateusz Basiński

poniedziałek

godz. 13.00 - 15.00

 

5.

Kółko teatralne –

klasa 1-3

Aldona Spichaj

czwartek

godz. 11.25 - 12.10

 

6.

Kółko misyjne

Anna Bartkowiak

2-3 razy w półroczu

 

7.

Kółko szachowe –

klas 1-3

Mateusz Basiński

Środa

godz. 13.15 - 14.00

 

8.

Warsztaty programowania

Elżbieta Kaszkowiak

ferie zimowe

 

9.

Kółko matematyczne – klasa VIII

Elżbieta

Kaszkowiak

Piątek

Godz. 14.05-15.30

-co drugi tydzień

 

10.

Kółko języka polskiego – klasa VIII

Mariola Klockiewicz

Poniedziałek

Godz. 14.05-14.50

 

11.

Zajęcia grupowe z elementami integracji sensorycznej – klasa 1-3

Żaneta Muszyńska

Środa

godz. 12.25 - 13.10

 

12.

Kółko historyczne

Agnieszka Ratajczyk

według potrzeb szkoły

 

13.

Zajęcia wyrównawcze – język niemiecki

Anna Skotarczak - Basińska

środa

Godz. 14.05 - 14.50

 

14.

Zajęcia czytelnicze – oddziały P5, P6

Aldona Uliwiak

wtorek

godz. 9.00 - 10.00

 

15.

Kółko języka angielskiego – klasa VIII

Kamila Urbaniak

Poniedziałek

Godz. 14.55-15.40

 

16.

Zajęcia muzyczne

Andrzej Warguła

według potrzeb szkoły