Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Kl. I

 • edukacja wczesnoszkolna
 • j. angieslki
 • religia -  

KL. II

 • edukacja wczesnoszkolna
 • j. angieslki
 • religia

Kl. III

 • edukacja wczesnoszkolna
 • j. angieslki
 • religia

Kl. IV

 • język polski - 
 • język angielski
 • język niemiecki
 • muzyka - 
 • plastyka -
 • historia
 • przyroda  -
 • matematyka -
 • informatyka -
 • technika
 • wychowanie fizyczne -
 • zajęcia z wychowawcą
 • religia -

Kl. V

 • język polski  -  <<POBIERZ>>
 • język angielski
 • język niemiecki
 • muzyka  -  <<POBIERZ>>
 • plastyka  -  <<POBIERZ>>
 • historia i społeczeństwo
 • przyroda -
 • matematyka -
 • zajęcia komputerowe -
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne -
 • zajęcia z wychowawcą
 • religia -

KL. VI

 • język polski -
 • język angielski
 • język niemiecki
 • muzyka -
 • plastyka -
 • historia i społeczeństwo
 • przyroda -
 • matematyka -
 • zajęcia komputerowe -
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne -
 • zajęcia z wychowawcą
 • religia -

KL. VII

 • język polski -
 • język angielski
 • język niemiecki
 • muzyka
 • plastyka -
 • historia
 • geografia -
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka -
 • informatyka -
 • wychowanie fizyczne -
 • zajęcia z wychowawcą
 • religia -